Vragen en antwoorden

Op een natuurlijke manier je gezondheid verbeteren

Vragen en antwoorden

Complementaire geneeswijze roepen vaak vragen op bij mensen. Ik ben graag beschikbaar om die te beantwoorden. Mijn werkwijze is gebaseerd op feiten en wetenschappelijk onderzoek. Wat telt is een behandeling die werkt, dat is dan ook mijn belangrijkste motivatie om voor mensen aan de slag te gaan. Vanuit mijn persoon wil ik je zo eerlijk en transparant mogelijk vertellen wat ik voor je kan doen en hoe het jou verder helpt.

Veelgestelde vragen

Welke opleidingen heb je gedaan?

Ik heb HBO-verpleegkunde gestudeerd aan de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden en met succes afgerond. Vervolgens op verschillende gebieden een specialisatie gedaan in het Algemeen Ziekenhuis, o.a. longspecialisatie. Tevens heb ik mijn managementopleiding voltooid aan de Hanze Hogeschool in Groningen. Ik heb zo’n twintig jaar in verschillende functies in de gezondheidszorg gewerkt. Naast mijn ondernemerschap in de retail heb ik een opleiding gevolgd tot OERsterk coach. Inmiddels ben ik met een verdiepende post-HBO opleiding bezig waarbij het 3e jaar bijna is afgerond. Daarnaast heb ik mijn IEMT-therapeut opleiding afgerond.

Wat betekent kPNI?

Klinische Psycho Neuro Immunologie (kPNI) is een oplossingsgerichte, integrale geneeskundige aanpak: kPNI therapie. Het bestudeert hoe het lichaam als geheel functioneert en samenwerkt en hoe het kan dat iemand klachten krijgt of ziek wordt.

Wat is IEMT?

Heb je te maken gehad met verlies of een vergelijkbare traumatische ervaring. Is er een nare gebeurtenis in je leven geweest die je maar moeilijk kunt verwerken? Mogelijk heb je een angst of fobie opgedaan in het verleden welke je maar niet los kunt laten. Allemaal gevoelens waar mensen in het dagelijkse leven mee kunnen tobben. Integral Eye Movement Therapy, kortweg IEMT-therapie, kan je helpen om hier beter mee om te gaan. Dit doen we met behulp van oogbewegingen, een wetenschappelijk bewezen methode voor het behandelen van traumatische ervaringen. Bij IEMT praten wij niet noodzakelijkerwijs diepgaand over ‘het probleem’ en dat kan als heel prettig worden ervaren. Het enige wat je hoeft te doen is blijven denken aan het beeld wat een naar gevoel geeft. Na afloop hebben die beelden hun emotionele impact verloren en verdwijnen ze naar de achtergrond.

Wat is jouw inzet als coach en therapeut?

Als kPNI therapeute beschik ik over vaardigheden voor diagnose, behandelingsstrategieën en interventies om het lichaam weer te laten functioneren zoals het bedoeld is. En, niet onbelangrijk, hoe je die balans dan ook houdt en verdere klachten voorkomt. Daarnaast beschik ik over de vaardigheden omtrent IEMT.

Wat is je werkwijze?

Een kPNI-therapeut bekijkt jouw klacht niet als een momentopname maar als doorlopend proces. Er zal hierbij dus niet alleen gekeken worden naar jouw huidige klachten. Ook klachten en doorgemaakte ziektes uit het verleden, jouw ontwikkeling als kind, ervaringen in jouw leven en leefstijl (voeding, vochthuishouding, stress, bioritme en beweging) worden in de analyse meegenomen.

Welke klachten behandel je?

Een kPNI traject is voor veel klachtenbeelden van nut en is een goed alternatief óf een waardevolle aanvulling op de meer traditionele geneeskunde. We kijken niet alleen naar de symptomen maar juist naar de ontstaansgeschiedenis daarvan. Raadpleeg voor mogelijke klachtenbeelden de kPNI kennisban (www.kpni.nl) Heb je te maken gehad met verlies of een vergelijkbare traumatische ervaring. Is er een nare gebeurtenis in je leven geweest die je maar moeilijk kunt verwerken? Mogelijk heb je een angst of fobie opgedaan in het verleden welke je maar niet los kunt laten. Allemaal gevoelens waar mensen in het dagelijkse leven mee kunnen tobben. Op basis van IEMT help ik je hierbij!

Hoe omschrijf je de denkwijze van kPNI?

kPNI is een discipline overstijgend denkmodel. Het baseert zich op de meest recente informatie uit biomedische wetenschappen, evolutiebiologie en psychosociale wetenschappen. Het bestudeert waarom mensen ziek worden en wat de beste preventieve en herstellende maatregelen zijn. Een belangrijk verschil met de reguliere geneeskunde is dat er gezocht wordt naar oorzakelijke factoren en dat er gekeken wordt naar de verstoorde werkingsmechanismen die we bij veel ziektebeelden zien. We kijken dus niet uitsluitend naar de symptomen maar juist naar de ontstaansgeschiedenis.

Wat houdt een consult in?

Bij onze consulten wordt kennis vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines ingezet om te achterhalen welke oorzaken ten grondslag liggen aan de gezondheidsklachten die je ervaart en hoe deze omgekeerd kunnen worden. Het opstellen van een verbeterplan doen we samen. We houden natuurlijk rekening met jouw persoonlijke doelen, wensen en leefsituatie. In overleg kan ik tijdens het consult een IEMT behandeling uitvoeren.

Hoe belangrijk is een gezonde levensstijl?

We weten dat leefstijl een grote rol speelt bij het ontstaan van chronische ziektes en dus moeten we daar iets mee. Vaak zie je forse verbetering in de gezondheid van de persoon als het voedingspatroon aangepast wordt, er meer bewogen wordt, als je leert om regelmaat op te bouwen enzovoort. Kortom een gezonde levensstijl is zeker iets waar we samen naar zullen kijken.

Hoeveel behandelingen heb ik nodig?

Het is afhankelijk van je klacht hoeveel behandelingen je nodig hebt. Het eerste consult kost € 100,- per uur, elk vervolgconsult is € 75,- per uur. Het totale plan is altijd maatwerk en wordt in goed overleg met jou opgesteld.

Hoe zit het met vergoedingen?

Omdat het een erkende behandeling is én omdat ik ben aangesloten bij Beroepsvereniging voor natuurgeneeskundig werkende professionals (NWP) / kwaliteitsregister RBCZ, kun je afhankelijk van je zorgpakket in aanmerking komen voor een vergoeding door de zorgverzekeraar. Ga voor meer informatie naar de website van www.zorgwijzer.nl

Kan ik je volledig vertrouwen?

In mijn werk is het essentieel dat we elkaar kunnen vertrouwen. Met mijn werkervaring in de gezondheidszorg heb ik een professionele handelwijze aangeleerd. Ik vind het zeer belangrijk dat je weet dat je met mij je verhaal kunt delen en dat alles vertrouwelijk besproken wordt. Mocht er contact met andere hulpverleners nodig zijn dan ga ik hier zorgvuldig en conform de geldende privacywetgeving mee om.

Ben je een oprechte Fries?

Zeker! Mijn behandelingen zijn gebaseerd op feiten en worden erkend door een aantal belangrijke organisaties in ons vakgebied. De enige echte geneeskunde is de geneeskunde die werkt en aantoonbaar resultaat geeft. Tijdens de kennismaking kan ik je voorbeelden geven van resultaten die ik met andere mensen behaald heb en dat zou je best wel eens kunnen verbazen zeg ik in alle bescheidenheid!

Gediplomeerd therapeut

Aanpak waarin de mens als één geheel centraal staat. Vanuit ons vak vinden we het van het grootste belang om ieders gezondheid te optimaliseren en preventief bezig te zijn ter voorkoming van ziekte.

Aangesloten bij:

Kom in contact

06-52550419
info@oerbalans.nl
Lege Hearewei 41
9051 LG Stiens
KvK: 88905195

OERBALANS